O nas

Świadczymy usługi doradztwa prawnego dla sektora energetycznego od 2009 r. Współpracujemy z firmami działającymi na rynku energii elektrycznej, gazu ziemnego, ciepła oraz paliw płynnych. Naszym szczególnym obszarem zainteresowania jest prawo energetyczne, prawa geologiczne i górnicze, prawa ochrony środowiska. Mamy również doświadczenie w prawie gospodarczym, prawie własności intelektualnej oraz prawie konkurencji. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

Usługi nasze mają charakter wyspecjalizowany, bazujący na wyjątkowości i wieloaspektowości naszych doświadczeń. Oferujemy usługi doradztwa prawnego, ale również współpracujemy z ekspertami z innych dziedzin, których kwalifikacje i doświadczenie są niezbędne dla skutecznego rozwiązywania problemów naszych Klientów.

 

 

Nowości

Odkryj naszą kreatywność!

Proponujemy innowacyjne rozwiązania, które pozwalają naszym Klientom rozwijać ich zamierzenia inwestycyjne oraz handlowe. Celem naszym jest zapewnienie długofalowego rozwoju strategii biznesowych przyjętych przez naszych Klientów.
RAPORT: Reforma EU ETS: Jak nie zmarnować kolejnej szansy na dekarbonizację polskiej gospodarki

Celem niniejszego raportu jest scharakteryzowanie aktualnego statusu oraz możliwości wynikających ze zreformowanego systemu EU ETS oraz wskazanie, jakie zmiany na poziomie polityki i prawodawstwa państwa powinny zajść, tak aby przewidziane w ramach tego systemu regulacje mogły być w Polsce wykorzystane z jak największą korzyścią: dla środowiska, gospodarki oraz gospodarstw domowych. Obejmuje analizę ekonomiczną, zawierającą propozycję najbardziej efektywnych sposobów wydatkowania przez Polskę środków z mechanizmów derogacyjnych w nadchodzącej, kolejnej fazie EU ETS. W obydwu przypadkach punktem odniesienia są wnioski z dotychczasowego funkcjonowania obecnego okresu rozliczeniowego EU ETS, obejmującego lata 2013-2020.

Pobierz
RAPORT: Kodeksy sieci rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego w porządku prawnym postlizbońskiej Unii Europejskiej

Monografia porusza istotny z punktu widzenia rozwoju prawa energetycznego Unii Europejskiej problem sposobów i kierunków tworzenia regulacji Unii Europejskiej na rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego. Celem prowadzonych badań była identyfikacja miejsca kodeksów sieci w porządku prawnym postlizbońskiej Unii Europejskiej, identyfikacja istniejących wątpliwości w tym zakresie oraz zaproponowanie modelu ich regulacji zgodnego z regulacjami rynków energii elektrycznej i gazu ziemnego Unii Europejskiej oraz zgodnego z unijnymi zasadami stosowania aktów delegowanych i wykonawczych.

Pobierz